real money casino app australia best

De bemiddelingskring was al een tijdje niet geweest. Maar nu was er toch weer eens iemand ingebracht. De tijd die we oorspronkelijk bedacht hadden om deze kring te houden, woensdag om 11:15 uur, bleek voor niemand gunstig. Dus pasten we het tijdstip aan en nodigden we alle betrokkenen uit om op donderdag om 9 uur naar de bieb te komen. De een is beledigd, omdat de ander hem uitschold met ADHD en hem ‘ook niet zo slim’ vond.

“Maar jij schold zelf ook!”, zegt de leerling die is ingebracht.

“Dat klopt, daar moet ik nog vanaf komen.”

Een vragensteller vraagt zich af of ADHD hier op school als beperking wordt gezien…

Dan gaan we verder: Wat is er nodig om te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Niet schelden, en als het toch gebeurt, probeer je dat te negeren. Maar eigenlijk, zo blijkt, gaat het niet om het schelden zelf, maar om hoe je met elkaar omgaat. Hoe zorg je dat het gezellig blijft als je samen speelt? Dit is de eerste zin van het uiteindelijke voorstel: Iedereen is welkom. En dan volgt daarop: Als iemand irritant doet, dan zeg je dat. Dus: elkaar aanspreken op gedrag dat je niet wil. Hier zullen ze elkaar bij helpen.

Totdat het weer een keer mis gaat natuurlijk, want ook dat kan gebeuren. Dan komt er weer een bemiddelingskring, met afgevaardigden uit alle maandagkringen die luisteren, vragen stellen, onderzoeken hoe het zit. En ook dan zal er een oplossing komen die voor dit conflict de juiste zal zijn. Met instemming van iedereen, net als vandaag.

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties

Op stap

Impasse, over groepsdruk en toch je eigen ding blijven doen

Chagrijnig ben ik. Al een kwartier op zoek naar de leerlingen die mee zullen gaan naar het theater. De bus is niet ver, maar we moeten wel gaan. Een leerling is bezig met een kaartspel en moet nog schoenen aan doen, een ander schept zand uit een al best diepe kuil en gaat gewoon met zandhanden mee, weer een ander was al in de voortuin en vergeet zijn tas en OV-chipkaart. Grrr. Nou ja, we zijn onderweg en vanaf nu is het gezellig. Ik schiet voor drie leerlingen een buskaartje voor en daar gaan we. Op naar theater Amare voor een dansvoorstelling van NDT2, het Nederlands Dans Theater van jonge dansers, 18-23 jaar zijn ze.

We zitten op gouden stoelen en kijken naar lichtprojecties. Een man komt vertellen wat we gaan zien: Eerst drie dansers, daarna worden het er meer. Kijk maar, wat doen ze? Ze praten niet, maar vertellen verhalen met hun lijf. Over trots zijn en samen doen en doe jij ook mee? Ongelooflijk hoe soepel de lijven zijn, wat ze kunnen, hoe ze dansen. We genieten. Kort is het maar. Daarna een kijkje achter de schermen van licht en geluid, van het werk van een choreograaf en een kostuummaker. Dat was een video en we vallen al bijna in slaap. Maar daar wordt wat aan gedaan, we mogen opstaan en zelf dansen en iedereen kan het. Hèhè. Nog meer dans: Impasse, doe je mee met een ander, of houd je vast aan je eigen bewegingen? Hoe lang kun jij de groepsdruk weerstaan? Mooi om te zien, te veel om naar te kijken eigenlijk, want overal op het podium gebeurt iets. Het gordijn gaat dicht. We klappen. Wat een mooie middag werd het. Degenen die mee waren, waren blij. De anderen die op school bleven? Die weten niet wat ze hebben gemist!

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties

Rekenavontuur

rekenen met steentjes

Spelend leren van wat je om je heen ziet. Steentjes, stokjes, blaadjes, zand. Vandaag gaan we steentjes verzamelen. 10 steentjes ieder. Hoe kun je die 10 stenen verdelen? Ieder krijgt er 5. En als er nou 5 mensen zijn, hoeveel krijgt ieder er dan? Ja, twee. Hé 10 : 2 = 5 en 10 : 5 = 2. En andersom: 2 x 5 = 10 en 5 x 2 = 10.

Inzicht verwerven door te doen. (Een meisje dat voor het eerst een x in haar rekenboek zag staan vroeg: Wat doen al die x-en hier? Het begrip ‘vermenigvuldigen’ kende ze wel, maar het teken daarvoor had ze nog nooit gezien). We leggen alle steentjes bij elkaar, 30 zijn het er. Hoeveel groepjes van 3 kun je daarmee maken? Het is leuk om op een bankje in de zon bezig te zijn met steentjes neerleggen, tellen, nadenken en dan de uitkomst voor je neus zien liggen.

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties