Alle artikelen | september, 2012

Debatteren en verkiezingen

Vrijdag 14 september. Een debat voeren, dat past natuurlijk heel goed in de Week van de Democratie. Dus doen een aantal leerlingen dat, onder leiding van Aleit Veenstra, onze docent voor maatschappijwetenschappen. Ze heeft zich goed voorbereid. Een introductie over de spelregels van een debat:

Per onderwerp een kort filmpje, dan kiezen ze wie voor is en wie tegen en verzinnen ze hiervoor argumenten. Dat is best lastig voor de drie meiden van 10-11 jaar. “Ik wil helemaal niet vóór de doodstraf zijn…” zegt een van hen als het gaat over het al dan niet invoeren van de doodstraf in Nederland. Je kunt merken dat Sterre en Miquel (16) al eerder hebben gedebatteerd. Zij weten wanneer ze op een standpunt moeten ingaan, of het juist moeten afkappen. Dat werkt, door de toehoorders wordt hun groepje steeds als winnaar aangewezen. Het is leuk om te zien hoe ze in zo’n korte tijd zo intensief met een onderwerp bezig zijn en er zoveel van leren: kies argumenten die ertoe doen en de ander kunnen overtuigen.

En dan De Vrije Ruimte-verkiezingen. De partijen hebben zich grondig voorbereid met leuzen, flyers, posters en mond op mond reclame. Iedereen zit klaar om te luisteren naar hun verkiezingsspeech. Met de hele partij tegelijk (vier kandidaten!) presenteren ze zich. De Vakantiepartij trapt af: Ook de arme mensen moeten op vakantie kunnen. Dan komt de Partij Lol: voor meer gezelligheid en lol in het leren op school. “Hoe doen jullie dat?” “Nou, bijvoorbeeld een mop vertellen als je even geen zin meer hebt om te leren!” Als laatste de Milieupartij: voor een schoon Nederland! Wie zal er winnen? Net als in het echt maak je een rondje rood bij de partij die jij het beste vindt. De Partij Lol wint met 11 stemmen, gevolgd door de Milieupartij met 10 stemmen en de Vakantiepartij met 7 stemmen. Een coalitie is snel gevormd: Lol en Milieu gaan zorgen voor plezier op school in een schone omgeving. Daar kunnen ze in Den Haag misschien nog wat van opsteken…

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties

Praten om er samen uit te komen

Donderdag 13 september. Verontwaardiging bij de partijen. “Zij hebben zeven kandidaten op hun lijst staan en wij maar vier. Dat is niet eerlijk, dan krijgen zij veel meer stemmen bij de verkiezingen.” Al voordat de Week van de Democratie officieel was begonnen, waren er al eigen partijen opgericht door de kinderen. Zij schreven zich in bij de Kamer van Koophandel en de notaris en leverden hun kandidatenlijst in. Nu is daar onenigheid over, want meer kandidaten betekent meer stemmen voor de partij. Hoe gaan ze hieruit komen? Ik roep iedereen bij elkaar in het theater. Eerst maar eens het probleem op tafel. Betekent meer kandidaten inderdaad meer stemmen? Dan impliceer je dat iedere kandidaat op zijn eigen partij stemt. Dat hoeft  niet, misschien vindt iemand uiteindelijk een andere partij toch beter dan zijn eigen partij. Het blijft oneerlijk, vinden Partij Lol en de Milieupartij. Heeft iemand een voorstel? Dat de twee jongste kandidaten (onder de 6) niet meedoen, want ‘die weten toch niet precies wat het betekent, en ze zijn er nu ook niet’, zegt een van de leden van de aangeklaagde Vakantiepartij. Iedereen kan daarmee instemmen. Maar we zijn er nog niet uit, want nu staat er nog steeds 1 kandidaat meer op de lijst van de Vakantiepartij: Paula van 6, die er nu ook bijzit en heus wel weet waaraan ze meedoet. Is het eerlijk als zij ook van de lijst verdwijnt? Nee, vindt Zita, wij hebben zelf helpers gezocht. Dat hadden de andere partijen ook kunnen doen, dan hadden ze ook zoveel kandidaten gehad. En Ymke zegt: Wij waren al met zijn drieën toen we de partij oprichtten, en hebben er net als de anderen twee mensen bij gezocht. Dus… Tja, wat is wijsheid? De andere partijen brengen een nieuw voorstel in: iedere partij heeft vier kandidaten, maar je mag wel zoveel helpers erbij zoeken als je wil. Dit voorstel krijgt ieders instemming. Een klein uur intensief overleg over een door de kinderen zelf ingebracht probleem. Met een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Sociocratie in de praktijk!

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties

Wat betekent de uitslag van de verkiezingen?

Donderdag 13 september. Maarten werkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij komt vertellen wat de uitslag van de verkiezingen betekent. Welke regering kan er mogelijk komen? Kinderen, oud en jong,  enkele ouders en begeleiders hebben zich verzameld in de werkruimte. De flipover staat klaar. Welke partijen hebben meegedaan aan de verkiezingen? Ze weten er veel. Maarten schrijft ze op, onderaan het vel in een niet willekeurige volgorde. De volgende vraag is natuurlijk: Wie hebben gewonnen, en hoeveel? VVD! PvdA! roepen ze door elkaar. “Groen Links heeft verloren. En de PVV van Geert Wilders ook.” Maarten tekent het aantal zetels in een staafdiagram. Met een groene pijl omhoog of omlaag zie je meteen wie de winnaars zijn en wie de verliezers. De partijen staan geordend van links naar rechts. Uitleggen wat dat is, is lastig. “Progressief en conservatief?” Meer (links)  of minder (rechts) overheid is het belangrijkste verschil. Wie kunnen samen gaan regeren? De winnaars? Maar de een is links, de ander rechts, hoe moet dat dan? Alle linkse partijen samen? Die hebben maar 59 zetels, en om te kunnen regeren heb je er minimaal 76 nodig. Dan zouden middenpartijen mee moeten doen. Alle rechtse partijen samen hebben 66 zetels, dus zouden daarbij ook CDA of D’66 nodig zijn. Dan toch maar VVD en PvdA en D’66, de drie partijen die gewonnen hebben? Voor ons is het lastig formeren, dat zal in het echt zeker niet anders zijn.

Vind je dit een leuk bericht? Deel het!
0 reacties